Skydediscipliner

H.F.K. har til huse på Ø.F.C. – Østjysk Flugtskydnings Center
Kærgårdsvej 14 – 8700 Horsens
ved motorvejsfra-/tilkørsel nr. 56 Horsens Vest
Mobilnummer til Ø.F.C.: 2157 7771 (kun i åbningstiden).
Åbnings tider kan se på http://www.oefc.dk/aabningstider

Skeet-skydning

Ø.F.C har to Skeetbaner. Skeet-skydning er en Olympisk disciplin. Der er otte skydestandpladser med to kastetårne, det “høje tårn” til venstre og det ” lave tårn” til højre. Fra det højde tårn sendes duerne ud 3,05 meter over jorden og fra det lave tårn i 1 meters højde. Lerduerne passerer tværs over banens centrum, over en distance på 65-70 m. En automatisk mekanisme sender duerne af sted 0 til 3 sekunder efter skyttens klarmelding. Der skydes til både enkelt- og doublé-duer og til sammenlagt 25 duer. Der må benyttes ét skud pr. due og der må anvendes blyhagl.

Olympisk trap

ØFC har en Olympisk Trapbane der består af 15 maskiner, 3 maskiner på hver standplads. Standpladserne er overdækket og vegnet til helårsbrug. Skydningen foregår fra fem skydestandpladser og afstanden til kastemaskinerne er 15 m. For hver standplads sendes lerduerne ud i tre forskellige retninger, som for skytten er ukendt. Kastemaskinerne indstilles efter olympiske programmer, og ændres med jævne mellemrum. Lerduerne slynges 70-80 meter. Der skydes til 25 duer, og der skiftes standsplads for hver due. Der må benyttes to skud pr. due. Skytten “kalder” lerduen ud akustisk og duen sendes øjeblikkeligt af sted. Det er tilladt skytten at have geværet i anslag på skulderen. Der må benyttes blyhagl.

Nordisk Trap

Ø.F.C. har to Nordiske trapbaner. En bane består af fem skydestandpladser placeret 10 m fra kastemaskinen. Lerduen sendes ud i forskellige retninger, som for skytten er ukendt. Der skydes til 25 duer og der skiftes standsplads for hver femte due. Der må kun benyttes ét skud pr. due, og skytten “kalder” lerduen ud akustisk. Der er mulighed for at skydning med eller uden forsinkelse på lerduens kast. Kun stålhagl må benyttes!

Scroll to top