Træning

Træningstider for HFK Medlemmer udenfor officel åbningstid

Betingelser for brug af centeret udenfor officel åbningstid

1. Man skal være medlem og skyde for HFK.

2. Det kræver at man kontakter Formanden for HFK, for udlevering af nøgle og alarmbrik.
Ved udlevering af Nøgle og Alarm brik vil der være et depositum på 500.00 kr.
De udleveret genstande er personlige og må ikke udlånes til andre.
Ved ophørt medllemsskab af HFK, skal de udleveret genstande afleveres.

3. Alle skytter skal med navn indskrive sig i logbogen.
Ind/udskrivning i skytte logbog skal foretages, før skydningen startes med tidspunkt for start og slut. Logbog forefindes på baneanlægget.

4. Rød bold i flagstang ved ol-trap banen, skal hæves 1/2 time inden skydningen påbegyndes, og nedtages når skydningen afsluttes. NB. det er sidste skytte der forlader centeret, der nedtager rød bold.

5. Forbrug af bly-hagl på ol-trap og skeet skal indskrives, i journal placeret ved betalings anlæg på banen. Der kræves personelig Bly-hagls tilladelse for at benytte bly-hagl på baneanlægget. Det er skytten selv der skal have tilladelser iorden.

6. Centeret skal afleveres som det modtages.

7. Maskiner skal ikke genopfyldes med duer. (gælder kun for OL-Trap)

8. Der må ikke foretages justering på maskiner, opstår der fejl på anlægget 
skal der foretages kontakt til Formanden for HFK.

9. Afskudte patronhylster og tomme patronkasser skal smides i de opstillet skraldespande.

10. Vandflasker og andet embelage der medbringes, skal medbringeren selv fjerne fra anlægget.

11. Sørge for at klubhuset aflåses og alarm indkobles efter brug.

12. Holde sig orienteret om trænings-tider på følgende hjemmesider www.oefc.dk og www.horsensflugtskytteklub.dk

Dette pga. der ikke må trænes om mandagen efter weekend skydninger, samt helligdage. Påske/Pinse
Hvis man er i tvivl om dette kontaktes Rene Fomsgaard på enten 20892693 eller www.horsensflugtskytteklub.dk/kontakt

Mandage fra 1. januar til 31. juni. kl. 09.00 til 17.00
Mandage fra 1. august til 31. november kl. 09.00 til 17.00

Onsdage fra 1. januar til 1. april  kl. 09.00 til 17.00
Onsdage fra 1. april til 31. juni kl. 12.00 til 17.00
Onsdage fra 1. august til 31. august kl. 12.00 til 17.00
Onsdage fra 1. september til 31. november  kl. 09.00 til 17.00

Centeret har lukket Juli og December.

Overholdes ovenstående ikke tilbagekaldes nøgle/alarmbrik

Vh. Bestyrelsen HFK.

Scroll to top